Baard

Een baard

Nog een heikel punt bij JG is het dragen van een baard. Let op! Ze worden er niet voor uitgesloten. Maar vraag eens voorzichtig door ... naar de geschiedenis van "de baard".

In een poging om af te rekenen met al degenen die na Russells dood nog steeds aan hem verknocht bleven, stelde Rutherford dat voorrechten niet verleend werden aan iemand 'zolang er haar op zijn gezicht stond' (https://www.dropbox.com/s/eutvn0h5y2xhp20/foto%204.JPG?dl=0 ; https://www.dropbox.com/s/da25ze2tnp4dfxn/foto%203.JPG?dl=0). Het is wereldwijd op veel plaatsen nog steeds een gigantisch probleem om een baard te hebben en een JG met voorrechten te zijn.  In België zal een congres- of kringspreker met een baard, of zijn baard moeten afscheren, of zijn toespraak aan iemand anders zonder baard moeten doorgeven. Als men vraagt naar de argumentatie uit de Bijbel, krijgt men geen Bijbelteksten te zien.  Men krijgt enkel de aansporing om 'trouw te blijven aan Gods organisatie'. Wie leidt die organisatie? Juist, het Besturende Lichaam. En u dacht dat JG zich enkel lieten leiden door de Bijbel?

Hoe worden JG geïndoctrineerd? Kijk even naar de afbeeldingen in hun publicaties.  Als je iemand aantreft met een baard, gaat het steevast over 'een wereldse man' of de demonen.  Een  JG met baard zal je nooit afgebeeld zien. Kijk voor jezelf even in in de WT van 15 november 2001, blz 28.

Ludieke tip!