Wie wij zijn en wat wij doen

S.A.S. (STUDIE-EN ADVIESGROEP SEKTEN) De v.z.w. Studie- en Adviesgroep Sekten (S.A.S.) werd officieel opgericht op 26 augustus 1999. Het is een pluralistische vereniging waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9041 Gent-Oostakker, Groenespechtstraat 14.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk:

  1. Het helpen van slachtoffers van sektarische groeperingen;
  2. Het uitvoeren van onderzoek omtrent het sektarische fenomeen;
  3. Het sensibiliseren van het grote publiek omtrent het sektarische fenomeen.

 

Activiteiten om dit doel te bereiken zijn onder meer:

  1. Het verstrekken van informatie, advies & begeleiding aan slachtoffers van sektarische groeperingen en hun verwanten;
  2. Het verstrekken van informatie aan het grote publiek via website, folders en andere bronnen;
  3. Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen, conferenties & workshops omtrent het sektarische fenomeen.

 

S.A.S. bestaat uit een kern van ongeveer 10 mensen die zich belangeloos inzetten voor de belangen van deze vereniging.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Olivier Faelens, voorzitter
  • Patrick Haeck, secretaris
  • Kris van Spitael, penningmeester