Toosten

Toosten

Om te verhinderen dat de sekteleden  zich zouden realiseren dat ze onder "mind control", gedachtenbeheersing, zijn gebracht, worden JG sociaal geïsoleerd van hun familie, vrienden, klasgenoten, collega's. Naast het niet mogen vieren van allerlei feestdagen zoals Kerstmis, Nieuwjaar, verjaardagen, etc ... (noem ze maar allemaal op! Op huwelijksverjaardagen na, allemaal verboden!) mogen ze zelfs tijdens een gezellige bijeenkomst ook geen toost uitbrengen! Nodeloos te zeggen dat dit voor de betrokkene, die dit meestal zelf niet kan uitleggen zonder een WT-publicatie te gebruiken, een hemeltergende doctrine is.  Probeer het maar eens met een JG! Doe dit echter respectvol en niet uitdagend, eigenlijk, zoals je het met een niet-JG zou doen. Hef je glas op en zeg zoiets als 'gezondheid' of 'santé' of 'proost'! In het beste geval zal er bij de JG enkel een beleefde 'dank u wel' uitkomen. De gecreëerde angst om God boos te maken is van  de JG zijn gezicht af te lezen!

Ga vooral niet lachen met dit niet-Bijbels standpunt. Laat het je doel zijn deze mensen te helpen.Ze zijn een hulpeloos slachtoffer! Als iemand drugs in hun cola zou gedaan hebben zou je hen ook niet belachelijk maken. Je zou hen oprecht helpen. Niet? JG zijn mentaal 'gedrogeerd'. Als je hen wil helpen, vraag hen dat standpunt eens uit te leggen aan jou. Ze zullen graag op de proppen komen met  dit artikel.