Een sekte - uitgelegd door Jehovah’s Getuigen Zelf

  • De Wachttoren van 15/3/1998 blz. 10-11, "Slaven van mensen of dienaren van God?"

"Een „sekte” is wel gedefinieerd als een „groep die vasthoudt aan een onderscheidende leerstelling of leider”. En sekteleden bezitten „grote toewijding voor een persoon, idee, of ding”. In feite bestaat voor leden van elke religieuze groep die sterk hechten aan menselijke leiders en hun ideeën het gevaar dat zij slaven van mensen worden. Een sterk op een leider gerichte verhouding kan leiden tot een ongezonde emotionele en geestelijke afhankelijkheid. Het gevaar kan nog worden vergroot wanneer een persoon vanaf zijn kinderjaren in een sektarische atmosfeer wordt opgevoed."

  • De Wachttoren van 15/2/1994 blz. 4, "Wat zijn sekten?"

"Het is duidelijk dat men sekten over het algemeen beziet als religieuze groeperingen met radicale denkbeelden en praktijken die botsen met wat tegenwoordig als normaal sociaal gedrag wordt aanvaard. Doorgaans beoefenen ze hun religieuze activiteiten in het geheim. Veel van deze sektarische groeperingen zonderen zich zelfs af in communes. Hun toewijding jegens iemand die zichzelf tot leider heeft uitgeroepen, is meestal onvoorwaardelijk en exclusief. Vaak gaan deze leiders er prat op dat zij door God zijn uitverkoren of zelfs dat zij zelf de goddelijke natuur bezitten. Soms zijn Jehovah’s Getuigen door antisektarische organisaties en door de media als een sekte aangeduid. In een aantal recente kranteartikelen worden de Getuigen in één adem genoemd met religieuze groeperingen die bekendstaan om hun twijfelachtige praktijken. Maar zou het juist zijn om Jehovah’s Getuigen aan te duiden als een kleine, marginale religieuze groepering? Leden van een sekte zonderen zich vaak af van vrienden, familieleden en zelfs van de maatschappij in het algemeen. Is dat het geval met Jehovah’s Getuigen? Gebruiken de Getuigen misleidende en onethische technieken om leden te werven? Sekteleiders staan bekend om het gebruik van manipulatieve methoden om de geest van hun volgelingen te beheersen. Zijn er bewijzen dat Jehovah’s Getuigen dit doen? Is hun aanbidding in geheimzinnigheid gehuld? Volgen en vereren zij een menselijke leider? Om kort te gaan: zijn Jehovah’s Getuigen een sekte?"

 

In dezelfde Wachttoren van 1994, wordt aansluitend de vraag behandeld: 'Zijn Jehovah's Getuigen een sekte?'.

De conclusie, na een allesbehalve 'straffe bewijsvoering' ?

"Het is duidelijk dat Jehovah’s Getuigen net zomin een sekte zijn als Jezus een veelvraat en een dronkaard was."  - aldus de Wachttoren

Dit soort conclusies, 'het is duidelijk dat', hoor je bij elke sekte. De verontwaardiging die wordt opgewekt bij het vergelijken van Jezus met een veelvraat moet hier dienen als een pyschologische dekmantel om te verhullen wat ze zijn: een sekte. Maar goed, laten we de sekte-omschrijving van de Getuigen zelf eens hanteren:

  1. Onderscheidende leerstellingen?
  2. Onderscheidende leider