Moon - Unification Church - Verenigingskerk

“Unification Church” (UC) – beter bekend als de Moon-sekte.

Meestal weten we van de UC – of de Verenigingskerk – niet meer dan wat ze zelf graag laat zien. Zo toont ze beelden van honderden bruidjes die in een reusachtig sportstadium samen stromen, en dan via de goddelijke Moon – of thans zijn weduwe - worden verenigd met hun toekomstige echtgenoot. Maar er is meer dan dat aan de hand. In alle stilte heeft Moon een multinational opgebouwd met een macht die niet te onderschatten is, en die hij ook wist te gebruiken. Hij controleerde bedrijven en mediagroepen. Hij had alliances met uiterst rechts in Amerika en Europa. Hij dirigeerde kranten en wereldconcerns. Oorspronkelijk beperkte Moon zijn activiteiten tot Korea en Japan, daarna deed hij zich ook gelden in Amerika en bij ons. Dat alles zijn wij te weten gekomen van zijn ex-schoondochter Nan  Sook Hong die de UC is ontvlucht.

De UC heeft overal ter wereld de onvoorwaardelijke steun van haar leden. Het aantal aanhangers van Moon wordt geschat op een half miljoen. Men onderscheidt actieve leden en niet-actieve leden. Deze laatsten zijn talrijk in Korea, Japan en Amerika, en bekleden soms hoge functies zodat ze de beweging financieel kunnen steunen. De actieve leden – de moonies – offeren hun leven op om te gaan getuigen vanuit de commune waarin zij samenleven. De harde kern van trouwe aanhangers is voortdurend in de weer met geld inzamelen. Sommigen onder hen proberen ook belangstellenden te vinden door te infiltreren in andere religieuze groepen. Doorgaans worden ze snel ontmaskerd.

De eerste helft van de jaren ’70 was een gunstige periode om te rekruteren, want er liepen toen veel idealistische jongeren rond die zich niet thuis voelden in de materialistische samenleving en op zoek waren naar alternatieven. Ze werden uitgenodigd voor intensieve workshops, waar de UC hen snel klaarstoomde om voor haar aan de slag te gaan. Jongeren die zich bij de UC aansloten gaven hun studies en maatschappelijke carrière op om zich fulltime te kunnen inzetten. Een deel van de ouders accepteerde dit niet, en kon zich ook niet voorstellen dat hun kind zich vrijwillig liet ringeloren door een Koreaanse goeroe.

Chris Corcoran, ex-lid, verklaart:

"Ik heb vele jongeren tussen de 18 en de 24 jaar gekend die zich aansloten bij de UC. Net zoals ik kwamen ze uit de middenklasse en hadden gestudeerd. Het was een beweging van jonge idealisten die vast besloten waren om de wereld te veranderen via een religieuze revolutie. Ik was goed in het aanwerven van nieuwe leden. De UC leerde mij technieken om de mensen in te delen in intellectuelen, emotionelen, doe-mensen en gelovers. Als intellectueel zou ik u aanklampen met citaten uit boeken van geleerden. Een doe-mens zou ik spreken over hoe de wereld te veranderen: weg met de ellende, de criminaliteit en de vervuiling. Tegen gelovers sprak ik over spiritualiteit en mystieke ervaringen. Je hebt de indruk dat je meewerkt om een nieuwe mensheid te maken en een betere wereld te creëren."

Mensen sluiten aan bij een sekte op een moment in hun leven dat ze geen zelfvertrouwen hebben. Zij twijfelen  aan zichzelf en zoeken iemand die in hun plaats beslist. Dan maken ze kennis met de “camaraderie” van een groep met één groot maatschappelijk doel. Voor ze het weten zijn ze opgeslorpt door dat doel en isoleren ze zich van al wie niet hetzelfde  denkt of gelooft.