Over ons logo

De keuze van een logo had heel wat voeten in de aarde. Na veel heen- en weergepraat kwamen we uit op ondersteunde keuze. Een woordje uitleg.

De vlinders

Het ontwaken uit een sekte is een geleidelijk proces dat te vergelijken valt met de metamorfose van wat uiteindelijke een vlinder wordt. De overgang van de ene fase naar de andere verloopt vaak moeizaam en kost heel wat energie en inspanningen. Bij elke fase komen we telkens een stap dichter bij wie we echt zijn, ontdaan van onze sekte-identiteit. Aan het eind lijkt het alsof we vleugels kregen, net als de vlinder.
Dat er meerdere vlinders zijn ... ook u bent niet alleen. Er zijn dagelijks vele mensen die zich realiseren dat ze in een sekte zitten en die naar manieren zoeken om vrij te komen uit mentale gevangenschap.

De trap

Hoewel weggaan uit een sekte ook betekent dat er heel wat door de sekte geïnduceerde angsten moeten overwonnen worden, dat er aan heel wat schuldgevoelens het hoofd moet worden geboden, worden we bij elke angst die we overwinnen en bij elk schuldgevoel dat we uit de weg ruimen, een betere ik. We groeien bij elke stap, overstijgen onzelf en worden betere mensen.

De muren

Die zijn representatief voor de beslotenheid waar een sektelid vandaan komt. 

De vrijheid

Veel sekteleden hebben het gevoel dat ze pas echt beginnen leven na weg te zijn gegaan uit de sekte. 

Maak u geen illusies! Weggaan uit een sekte blijft aartsmoeilijk en gaat in bijna alle gevallen gepaard met bloed, zweet en tranen. Maar de beloning is groot! Het gevoel van vrijheid dat ontstaat na de nodige therapie, begeleiding en inspanningen is te vergelijken met een dartele vlinder die voor het eerst kan vliegen.  

Image: