Militaire dienstplicht en burgerdienst

Militaire dienstplicht en burgerdienst

In 1995 werd de militaire dienstplicht in België afgeschaft. Vóór die tijd zaten talloze jonge mannelijke Getuigen in de gevangenis wegens het 'bewaren van hun christelijke neutraliteit', zoals zij het noemden. In militaire termen spraken we over 'insubordinatie'. Velen van hen zaten 12, 24 of zelf 36 maanden (in de jaren '60) in de gevangenis. Was er een alternatief? Jazeker! De Belgische Staat erkent gewetensbezwaarden al lang en gaf hen sinds oudsher de kans om een niet-gewapende burgerdienst uit te oefenen in vervanging van de militaire dienstplicht. Jehovah's Getuigen hebben het aanvaarden van dit voorstel steeds beschouwd als een blijk van ontrouw aan 'Jehovah'. Iemand die inging op het voorstel om Burgerdienst te verrichten als vervanging voor zijn militaire dienst werd beschouwd als iemand die een 'compromis sloot met de militaire overheid' en werd op basis daarvan 'uitgesloten'.

In de jaren '90 doet het Wachttorengenootschap echter een stilzwijgende gooi naar een connectie met de VN als NGO (http://jwalumni.org/2015/05/31/jehovahs-witnesses-united-nations/) en publiceert zij in de Wachttoren van 1/5/1996 op blz. 19 het volgende:

"Er zijn echter landen waar de staat, hoewel die aan religieuze bedienaren geen vrijstelling verleent, toch erkent dat sommige individuele personen wellicht bezwaar maken tegen militaire dienst. Veel van die landen treffen voorzieningen voor zulke gewetensbezwaarden, zodat zij niet gedwongen worden in militaire dienst te gaan. Op sommige plaatsen wordt een verplichte burgerdienst, zoals het verrichten van nuttig werk in de gemeenschap, beschouwd als een niet-militaire nationale dienst. Zou een opgedragen christen een dergelijke dienst op zich kunnen nemen? Ook hierin zou een opgedragen, gedoopte christen zijn eigen beslissing moeten nemen op grond van zijn door de bijbel geoefende geweten."

Opnieuw een hele wending in de beleidvoering! Wie was de echte leider die stelde dat Burgerdienst nu NIET meer veroordeeld moest worden, maar dat het 'een gewetenskwestie' was? Wat dunkt u? Het Besturende Lichaam? Of God?

Pittig detail. Degenen die werden uitgesloten wegens het verrichten van burgerdienst werden nadien nooit meer bezocht noch hersteld als Getuige vanwege deze herziening. ZIJ waren ONTROUW geweest aan de organisatie en het begrip dat er toen was. Dat 'het begrip' op zich toen fout was, en niet degenen die werden uitgesloten, kwam niet op in de geest van het Besturende Lichaam. De ellende die door het vroegere standpunt veroorzaakt werd was gigantisch.