Jehovah's Getuigen en de bloedkwestie.

Jehovah's Getuigen en de bloedkwestie.

Jehovah's Getuigen zijn vooral bekend omwille van hun opvattingen omtrent bloedtransfusies. In dit artikel wordt ingegaan wat zij nu precies geloven omtrent deze doctrine, alsook de evolutie weergegeven die deze doctrine doorheen de jaren heeft ondergaan.

Wat nu wordt besproken heeft in geen geval de bedoeling te ontkennen dat er zekere risico’s kleven aan het gebruik van bloed. Dat er een risico bestaat staat buiten kijf.

Het kan ook niet de bedoeling zijn om aan te tonen dat iemand die een persoonlijke, ongedwongen keuze maakt om transfusies (of enige bloedcomponenten en -fracties) te weigeren, onjuist zou handelen.

Maar, wat is gebeurd met de Watch Tower Society op het terrein van bloed toont krachtig aan hoe wetticisme een organisatie kan leiden tot een moeras van inconsequenties, met de mogelijkheid dat haar leden worden blootgesteld aan tal van ongunstige gevolgen. Wordt vervolgd ...