Scientology - “Blind Geloof”

Boekrecensie “Blind Geloof” - door KVS

Het zal je maar overkomen dat je ouders het Licht al hebben gezien en voor jou je hele levenspad uitstippelen en vastleggen volgens de strikte regels van een sciencefiction-overtuiging. Het overkwam Jenna Miscavige Hill. Haar ouders klommen op tot de hoogste rangen van de Scientology Church en haar opvoeding werd overgelaten aan andere scientologen. Haar ouders zag ze zeer zelden en hoogstens enkele uren per week, tenzij op “feestdagen”.

Haar beklijvende boek “Beyond belief. My Secret Life inside Scientology and my Harrowing Escape “ werd pas in 2013 vertaald en uitgegeven met als Nederlandse titel “Blind geloof – Een onthullend verhaal over een jeugd die verwoest werd door Scientology”.

Chronologisch neemt ze ons mee van haar vroege kindertijd tot haar jongvolwassenheid, haar eerste romance en haar bewustwording dat ze een heel ander leven voor zichzelf wou.  De 378 bladzijden moedig getuigenis vervelen geen minuut. Moedig omdat Scientology ervoor bekendstaat dat wie kritiek levert op de ‘Kerk’ het het leven wordt zuurgemaakt, juridisch en op andere wijzen.

Haar ouders dienden bij de zogenaamde elite-eenheid Sea Org. De stichter van Scientology L. Ron Hubbard was een man van de marine en had een voorliefde voor maritieme tradities. Vijftien jaar lang was hij enkel een succesvolle schrijver van populaire kortverhalen geweest. Maar in 1950 kwam er een kantelmoment toen hij zijn bestseller publiceerde Dianetics: The Modern Science of Mental Health. Toen werd hij als het ware een therapeut, die innovatieve inzichten verleende aan mensen hoe ze zich moesten ontdoen van persoonlijke trauma’s, pijnlijke herinneringen, om zo persoonlijke groei te bereiken en gelukkig te worden. Er werden in heel Amerika centra opgericht om mensen onder begeleiding van trainers, de zogenaamde auditoren, en met een behulp van een E-meter hun ‘geest’ te zuiveren om de gewenste toestand van “clear” te bereiken. Het einddoel van Dianetics was de vrijwaring van psychosomatische ziektes, neuroses of psychoses en een forse stijging van je IQ. Deze zelfhulptheorie transformeerde zich in een geloof, waarschijnlijk wegens belastingsvoordelen als zij eenmaal erkend was als religie.

Jenna Miscavige – de nicht van leider David Miscavige die Hubbard opvolgde na diens dood – vertoefde samen met meer dan 80 andere kinderen op de Ranch, waar de jeugdige inwoners werden opgedeeld in drie groepen: kinderen, precadetten en cadetten. Er waren cadetten van acht jaar en precadetten van twaalf. De studievorderingen telden ook mee. Eén van de eerste dingen die ze als zevenjarig  meisje deed – stel het u voor – was de ondertekening van een arbeidscontract voor de komende miljard jaar. Voortaan zou haar leven er één van toewijding zijn aan de Sea Org! Op die jonge leeftijd kon ze de absurditeit van de contractduur niet bevatten en zelfs volwassenen ondertekenen hetzelfde contract. Ze dacht als ze blijkgaf van de juiste instelling en volgzaam genoeg was ze haar ouders vaker dan eens per week zou zien. De opleiding had veel meer weg van een militair opleidingskamp in plaats van een normale school, inclusief met exercities, eindeloze appels, collectieve en individuele taken, uitputtende inspecties (zo had L. Ron Hubbard uitvoerig beschreven hoe een kamer moest schoongemaakt worden) en de enige ontspanning was het bezoekje van haar ouders op zaterdagavond en zondagochtend. Kritische vragen en afwijkend gedrag werden beteugeld door middel van dreigementen, straf en groepsvernedering. Op haar zeven jaar had zij de individuele taak toegewezen gekregen als MC of Medisch Contactpersoon. Zij moest waken over de gezondheid van andere kinderen en bijvoorbeeld individuele vitaminenpakketten samenstellen. Er waren door L. Ron Hubbard verschillende behandelwijzen bedacht voor allerlei aandoeningen, gaande van verkoudheid, kiespijn tot nachtmerries. Het uitgangspunt was altijd dat de ‘Thetan’ lichaam en geest aanstuurt.

Volgens Scientology is Thetan de essentie van een persoon, datgene wat zich bewust is van de omgeving, van zijn eigen bewustzijn en in staat om emoties te voelen. Deze Thetan die, in essentie losstaat van de fysische wereld, leeft meerdere levens na elkaar, meestal zonder dat te beseffen. Zo wordt er geloofd dat als een lid van Sea Org komt te overlijden deze 20 jaar de tijd heeft om een nieuw lichaam te zoeken en te incarneren. De beloofde spirituele bevrijding van het individu en het zich dienstbaar stellen aan Sea Org, werd naarmate ze langer in het minutieus geregelde stramien moest leven een geestelijke gevangenis waarin ze zich meer en meer verstikt voelde. Als familielid van de Leider onderging zij ook buitenproportioneel veel urenlang durende zogeheten ‘Betrouwbaarheidsonderzoeken’. Geïnteresseerden in de buitenwereld die de Brug naar Totale Vrijheid willen oversteken betalen zich blauw aan steeds duurder wordende cursussen om stap voor stap naar een hoger Operating Thetan-niveau te gaan. Zo wordt er ook beweerd dat als je kennis zou vernemen uit de hogere “levels” dit zelfs fysiek zware gevolgen kan hebben, tot onmiddellijke intreding van de dood. Dit boek is een echte aanrader voor wie meer wil weten over de praktijken, de macht over individuen en de handelwijze van Scientology ten aanzien van zij die rebelleren tot eruit willen treden.

Artikel in De Standaard.

Image: