Jehovah's Getuigen, chronologie en 1914.

Men kan geen Getuige van Jehovah zijn wanneer men het jaartal 1914 verwerpt. Dit wordt duidelijk in de verf gezet in de Wachttoren van 1 april 1986 waarin het volgende wordt gezegd:

“Voordat iemand door Jehovah's Getuigen als een goedgekeurde verbondene wordt beschouwd, moet hij het geheel van ware bijbelse leerstellingen aanvaarden, met inbegrip van de schriftuurlijke geloofsovertuigingen die uniek zijn voor Jehovah's Getuigen. Wat houden die geloofsovertuigingen zoal in? …

Dat 1914 niet alleen het einde van de tijden der heidenen en de oprichting van het koninkrijk Gods in de hemel kenmerkte, maar ook de tijd waarop Christus’ voorzegde tegenwoordigheid is begonnen (Lukas 21:7-24; Openbaring 11:15-12:10).”

In dit zelfde artikel wordt uitgelegd dat gedoopte leden die niet langer geloven in het belang van het jaar 1914 zoals de Getuigen dat officieel uitleggen, moeten worden uitgesloten. Het gehele theologische raamwerk van Jehovah's Getuigen steunt op dit jaartal. Om het wankele fundament waarop dit jaartal is gebaseerd, namelijk, de bewering dat de vernietiging van Jeruzalem door Nebukadnezar II zich in het jaar 607 v.G.T heeft voorgedaan en niet in het jaar 587/586 v.G.T., zoals dit door de wetenschap wordt aanvaard, te ondersteunen, maken Jehovah's Getuigen op een erg selectieve manier gebruik van het archeologisch bewijsmateriaal en bedienen ze zich van goed verhuld bedrog.

Voor meer info: https://www.dropbox.com/s/txbse4o1sws3i2r/607.pps?dl=0